Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Itella klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted

Info ja abi
Itella klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted
Kategooria: Lepingud & tingimused

Isikuandmete vastutav töötleja Itella Estonia OÜ (Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, registrikood: 10891224) (edaspidi „Itella“)on Soome Posti Gruppi kuuluv rahvusvaheline logistikaettevõte.

Käesolevaid Itella klientide isikuandmete töötlemise põhimõtteid (edaspidi „Põhimõtted“) kohaldatakse juhul, kui Itella töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana. Juhul, kui Itella töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja asjaolud kindlaks ning teeb teatavaks vastutav töötleja.

Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi.

Põhimõtteid kohaldatakse ka nendele andmetele, mis on Itellale edastatud enne käesolevate Põhimõtete jõustumist. Itellal on õigus ühepoolselt Põhimõtteid muuta, teavitades sellest oma veebilehel www.itella.ee, sotsiaalmeedias või muul viisil.

Itella suhtub andmete nõuetekohasesse töötlemisse täie tõsidusega. See hõlmab õiglast ja läbipaistvat töötlemist ning andmekaitse põhimõtete teadvustamist ja nende täitmist.

Itella eesmärk on isikuandmete töötlemisel Itellas alati järgida järgmisi andmekaitsepõhimõtteid:

  • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

Isikuandmeid tuleb kasutada viisil, mis on andmesubjekti seisukohast seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Igasugune isikuandmete väärkasutus või eeskirjavastane kasutamine võetakse uurimise alla ja sellisest kasutusest teatatakse vastavalt juhtumi raskusele.

Isikuandmete töötlemine on läbipaistev, mis tähendab, et andmesubjektil on õigus saada teavet tema andmete töötlemise kohta Itellas. Ühtlasi eeldab läbipaistvus, et vajaduse korral on võimalik osutada isikuandmete töötlemisega seotud dokumentidele, et näidata otsuseid, valikuid ja kohaldamisi ning nende aluseid.

  • Eesmärgi piirang

Isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei tohi hiljem töödelda viisil, mis on vastuolus töötlemise algse eesmärgiga.

  • Võimalikult väheste andmete kogumine

Isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

  • Õigsus

Töödeldavad isikuandmed peavad olema kehtivad, õiged ja vajaduse korral ajakohastatud.

  • Säilitamise piirang

Isikuandmeid võib säilitada ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

  • Autentsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus

Isikuandmete päritolu autentsus ja õigsus/täielikkus/ajakohasus peavad olema tagatud ning  kättesaadavad ainult selleks volitatud isikutele või tehnilistele süsteemidele.

Kontakt

  • Küsimuste korral isikuandmete kogumise ja töötlemise osas, helistage palun Itella Estonia OÜ infotelefonil +3726990431 või saatke e-kiri aadressile estonia@itella.com.
  • Klient saab taotleda oma isikuandmete kustutamist, võttes ühendust aadressil info@smartpost.ee.

Vana versiooni leiad siit (kehtiv kuni 20.06.2023).