Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete säilitamine

 • Itellal on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Itella ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Itella kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Klient on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
 • Itella käsitleb kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena ning tagab isikuandmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil.
 • Itella tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Isikuandmete kaitse on Itella igapäeva majandustegevuses täiendavalt reguleeritud ka Itella sisemiste turvareeglitega.
 • Arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, rakendab Itella ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete säilitamise tähtajad, mille möödudes Itella valduses olevad isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks, eeldusel, et ei esine välistavaid asjaolusid (nt õigusvaidlused) alljärgnevalt:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast andmete kogumist, kui neid ei ole enam muul eesmärgil vaja;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 30 päeva;
 • Veebilehtede vahendusel tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta viimase päringu tegemisest;
 • Muude päringute, kaebuste ja vaidlustega seotud andmeid säilitame kuni 10 aastat pärast vastava päringu, kaebuse või vaidluse lahendamist;
 • Juhul, kui Itella edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt notarid, kohtud, pangad, Maksu- ja Tolliamet jms), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja;
 • Nõusoleku alusel otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks säilitame isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat nõusoleku saamisest või kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

Itella rakendab vajalikke meetmeid tagamaks, et aegunud andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.