Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

ItellaItella

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus on Itella Estonia äristrateegia üheks võtmeteguriks. Soovime vähendada oma negatiivset mõju keskkonnale, inimestele ja ühiskonnale. Samal ajal kasutame oma kogemust ja ressursse meid ümbritseva paremaks muutmiseks. Itella Estonia ambitsioonikad keskkonna-alased jõupingutused on selle hea näide: meie eesmärk on saada 2030. aastaks süsinikdioksiidi nullemisiooniga ettevõtteks.

Transport

Teel heitkoguste vähendamise suunas – Zero Carbon 2030

Transpordisektor on nii Eesti kui Euroopa Liidu üks saastavamaid valdkondi. 2023. aastal on Itella Estonia eesmärk vähendada CO2 emissiooni vähemalt 10% võrra veoteekondade optimeerimiste kaudu. Rahvusvahelisse ettevõttesse Posti Grupp kuuluvana on Itella eesmärk olla aastaks 2030 CO2 emissioonivaba ettevõte.  
Posti Grupp on oma valdkonnas maailma esimene kontsern, mille eesmärgi saada süsinikneutraalseks on teaduslikult heaks kiitnud algatus The Science Based Targets (SBTi).

Keskkond

Ökoloogilise jalajälje vähendamine

Itella Estonia on jätkusuutlik logistikaettevõte, mis hoolib keskkonnast ja panustab ökoloogilise jalajälje vähendamisse läbi erinevate tegevuste. Finantsnumbrite kõrval võtame äriotsuste tegemisel alati arvesse ka oma tegevuse sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid. Lisaks ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamisele soovime kaasa lüüa ka meid ümbritseva keskkonna paremaks muutmisel.  Näiteks e-ostlemise jalajälje vähendamiseks aitasime käivitada esimest e-poodide pakendiringluse süsteemi Tango.

Inimesed ja ühiskond

Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte

Maailm muutub kiiresti ja Itella ühes sellega. Itella tegevus põhineb tema väärtustel, kohustustel ja veendumusel, et peame olema heaks näiteks sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena. See mängib olulist rolli meie igapäevatöös, ettevõtte juhtimises ja riskijuhtimises.

Pidev areng

Itella – teel rohelisema tuleviku poole

Mesilased töötavad väga tõhusalt. Teel õielt meekärjeni ei tee nad ühtegi ülearust liigutust. Küll aga tolmeldavad põllukultuure, mis katavad meie toidulaua. Meil käib töö paljuski mesilaste eeskujul: liigume ühest kohast teise, et võtta peale ja toimetada vastutustundlikult kohale sinu saadetised. Teeme seda võimalikult tõhusalt ja minimaalsete heitmetega.