Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Itella veebipoe kasutamise tingimused

Info ja abi
Itella veebipoe kasutamise tingimused
Kategooria: Lepingud & tingimused

Pakiteenuse veebipoe my.smartpost.ee (edaspidi: Veebipood) omanik on Itella Estonia OÜ (registrikood 10891224), asukohaga Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa.

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Itella Estonia OÜ (edaspidi: Itella) Veebipoe kasutamise tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad pakiteenuse Veebipoes ostmise korra ning ostetud teenuse kasutamise korra ja tingimused.

1.2. Veebipoes saab osta veoteenust pakkide saatmiseks kõikidest Eestis asuvatest Smartpost Itella pakiautomaatidest ning sellega kaasnevaid lisateenuseid (edaspidi: Teenus).

1.3. Teenuse osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist. Itella Teenuste üldtingimused sätestavad pakiautomaaditeenuste osutamise korra ning tingimused, mis on leitavad siit ja on rakendatav Veebipoes ostetavale Teenusele.

2. MÕISTED

2.1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on Veebipoes registreeritud või registreerimata kasutaja, kes on sõlminud veolepingu Teenuste osutamiseks Itella poolt;

2.2. Veoleping – Veebipoe vahendusel Itella ja Kliendi vahel sõlmitud leping Teenuse osutamiseks;

2.3. Tingimused- Itella Veebipoe kasutamise tingimused, Itella üldtingimused jm tingimused, mis reguleerivad Kliendi ja Itella vahelisi õigussuhteid;

2.4. Kasutajatunnus – Kliendi e-posti aadress, millega ta soovib end Veebipoes identifitseerida; e-posti aadressi kasutamine Kasutajatunnusena on võimalik vaid juhul, kui see on reaalselt toimiv aadress;

2.5. Parool – vähemalt 8-kohaline tähe- ja numbrikombinatsioon (sisaldades vähemalt üht suurtähte ja erisümbolit) Kliendi identifitseerimiseks;

2.6. Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese;

2.7. Saadetis – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud saadetav(ad) Pakk/Pakid;

2.8. Saatja – isik, kes soovib saata Saadetise Saajale;

2.9. Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb kohale toimetada ja kellel on õigus Saadetist vastu võtta;

2.10. Tellimus – Kliendi poolt Veebipoes vormistatav Veoleping Teenuse osutamiseks;

2.11. Pakiautomaat – fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab Saadetisi Saatjatelt vastu võtta ning väljastada Saajale;

2.12. Uksekood  – numbritest koosnev kood, mis avab Pakiautomaadi kapi ukse;

2.13. Sorteerimiskeskus – Itella struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste Saadetiste sorteerimine ja jaotamine;

2.14. Veebipood – veebilehel my.smartpost.ee asuv tellimiskeskkond, mis võimaldab Pakkide saatmist vormistada ja Teenuste eest tasuda.

3. VEEBIPOODI SISSELOGIMINE

3.1. Esmakordsel Veebipoodi sisenemisel on Klient kohustatud kinnitama Tingimustega tutvumist ning nõustumist.

3.2. Veebipoodi sisenemisel ja Tellimuste tegemisel on Klient kohustatud järgima Itella poolt Veebipoes antud lisajuhiseid (nt nõuded paroolile) .

3.3. Tellimuste tegemine toimub Kliendi poolt loodud Veebipoe Kasutajatunnuse ja Parooli kasutamisel. Veebipoodi saab logida sisse ka Google või Meta kontoga. Itella ei tuvasta täiendavalt Veebipoe kasutaja isikut ega vastuta andmete väärkasutuse eest. Kõik Tellimused, mis on tehtud Tingimustes ettenähtud korras, kehtivad Itella suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele. 

3.4. Juhul kui Klient on unustanud Veebipoe sisselogimise parooli, võimaldab süsteem määrata uue parooli vajutades „Unustasid parooli?“ valikule.

3.5. Itellal on õigus Veebipoele juurdepääsu takistada või jätta toimingud Veebipoes aktsepteerimata, juhul kui: 

3.5.1. Kasutajatunnust ja/või Parooli sisestatakse vähemalt kolmel korral valesti või 

3.5.2. Itellale on teatavaks saanud asjaolu, mille alusel Itella võib mõistlikult järeldada, et Tellimuse tegemiseks vajalikud vahendid on teatavaks saanud kolmandale isikule või 

3.5.3. Klient ei ole täitnud maksekohustusi või

3.5.4. ületatakse ettemaks või lõpetatakse veoleping või 

3.5.5 Klient sisestab Pakiautomaati Paki saatmisel Uksekoode, mis ei ole temale Itella poolt edastatud.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE

4.1. Veebipoes saab Klient osta Veebipoe kaudu Kliendile kättesaadavaks tehtud Teenuseid.

4.2. Peale ostu eest tasumist saadetakse Kliendi e-posti aadressile ostetud pakiteenuste arvuga võrdne arv uksekoode, millega Klient saab sisestada konkreetsed Pakid Pakiautomaati. Registreeritud kasutaja saab vaadata Pakkide staatusi Veebipoest igal ajal.

4.3. Paki saatmiseks edastatud Uksekood kehtib vastavalt Veebipoe ostuprotsessi käigus teavitatud kehtivusajale (sõltub valitud Pakiautomaadi tüübist). Aegunud Uksekoodi ei ole võimalik kasutada.

4.4. Uksekood avab sellise suurusega kapi, mille eest Klient on tasunud.

4.4.1. Klient saab tellida suurema kapi, tasudes vajaliku ja varasemalt ostetud suurusega kapi hinnavahe, kas maksevõimalusega Pakiautomaadis või Veebipoes makselingi kaudu. Pakiautomaadis kehtivad Pakiautomaadi teenuse hinnad.

4.4.2.  Klient vastutab õige kapi suurusega Teenuse ostmise eest.

4.5. Selleks, et tagada Pakkide jõudmine sihtkohta, peab Klient sisestama konkreetse Paki Pakiautomaati sellele Pakile mõeldud Uksekoodiga ning markeerima Paki vastavalt juhistele (saaja nimi ja mobiiltelefoni number; saatja nimi ja mobiiltelefoni number).

4.6. Teenuse hinnad on Veebipoes näha ostuprotsessi jooksul ja muutuvad vastavalt Kliendi poolt valitud tingimustele (sihtkoht, suurus, lisateenused). Veebipoes ja Pakiautomaadis võivad olla erinevad hinnakirjad.

5. MAKSEVÕIMALUSED

5.1. Klient kohustub tasuma Itellale Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on leitav Veebipoe lehel. Kõik Veebipoes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

5.2.  Pakiautomaadi Teenuse hinnakiri on leitav siit.

5.3. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV Pank, Coop Pank, Luminor jne). Makse teostamine toimub väljaspool Veebipoe keskkonda Maksekeskus AS-i vahendusel. Itellal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

5.4. Tellimus jõustub alates tasumisele kuuluva summa maksekinnituse saamisest Maksekeskus AS-ilt.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1. Kliendil puudub Veebipoe vahendusel ostetud Tellimusest taganemise õigus Võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.

6.2. Veebipoe vahendusel ostetud Tellimuses on võimalik muuta ainult ostetud kapi suurust suurema kapi vastu, tasudes lisaks ostetud ja suurema kapi hinnavahe, kas maksevõimalusega Pakiautomaadis või Veebipoes makselingi kaudu.

6.3. Kliendile edastatud, ent kaotatud, või hävinenud Pakiautomaadi uksekoode ei väljastata uuesti, ei asendata ja nende maksumust ei hüvitata.

7. VASTUTUS

7.1. Klient kohustub esitama Veebipoe kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmed ning kasutama kehtivat e-kirja aadressi.

7.2. Klient kohustub tegema kõik vajaliku, et hoida Tellimuste tegemist võimaldavaid vahendeid (sh Kasutajatunnust, Parooli jmt) kaitstuna ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt.

7.3. Klient kohustub koheselt vahetama Veebipoodi sisselogimise Parooli, kui on kahtlus Parooli lekkimisest kolmandatele isikutele.

7.4. Veebipoel on õigus katkestada Tellimuse esitamine ja/või eemaldada Klient Veebipoest, kui on kahtlus, et Klient toimib ebaausalt või seadusevastaselt.

7.5. Veebipood ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.

7.6. Veebipood ei vastuta ostetud Tellimuse kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude ja kaotatud Tellimuses edastatud uksekoodide eest.

7.7. Itella vastutab Kliendile müüdud Teenuse mittevastavuse või puuduse eest vastavalt Itella teenuste üldtingimuste punktis 8 sätestatule, mis on leitav siit.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Itella. Veebipood kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-kirja aadress, pangaandmed) ainult Tellimuse töötlemiseks, maksete teostamiseks ning Teenuse osutamiseks.

8.2. Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi. Itella Teenuste üldtingimuste lahutamatuks osaks on Isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis on leitavad siit.

8.2.1. Isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes toodud viisil ja vajalikus ulatuses Teenuste osutamiseks, s.o. maksete teostamiseks, Saadetiste vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, transportimiseks ja kättetoimetamiseks. Muudel juhtudel, s.o. turunduskampaaniate ja loosimiste läbiviimiseks, töötleb Itella isikuandmeid Kliendi nõusolekul.

8.2.2. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

8.2.3. Itella võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Maksete teostamiseks vajalike isikuandmete volitatud töötlejaks on Maksekeskus AS.

8.2.4. Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ja pakkumisi Kliendi e-kirja aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel oma e-kirja aadressi ning andnud nõusoleku.

8.2.5. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-kirja aadressile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest teada e-kirja teel või eemaldades Veebipoes märgitud vastava nõusoleku.

8.2.6. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse Veebipoe tellimiskeskkonda või edastades vastava soovi e-kirja teel info@smartpost.ee aadressil. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab Klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@smartpost.ee.

8.2.7. Kõiki Tellimusega seotud isikuandmeid säilitatakse seaduses ette nähtud tähtajani ning kustutatakse seejärel.

8.2.8. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti kontaktandmed on leitav veebilehel: https://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

9. PRETENSIOONIDE JA NÕUETE ESITAMINE

9.1. Kui Kliendil on Veebipoe või Teenuse osutamise osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@smartpost.ee või helistada telefonil: +372 60 11 000.

9.2. Kõik Teenuse osutamisega seotud pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Itellale kirjalikus vormis koos nõuet tõendavate dokumentidega.

9.3. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on Saadetise üleandmisel või kättesaamisel välisel vaatlusel arusaadav, tuleb Itellat sellest koheselt teavitada.

9.4. Juhul, kui Saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada Itellale pretensioon või kahjunõue hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, Saadetise Saajale üleandmise või väljastamise päevast arvestades.

9.5. Itella ja Kliendi vahelised vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.