Itella väärtused loovad meeldiva töökeskkonna

Itella Estonias peetakse töötajatest lugu ja toetatakse nende arengut, selgitab ettevõtte töökultuuri alustalasid personalijuht Marita Kaidme.

Itellat teatakse sageli peamiselt Smartposti siniste ja valgete pakiautomaatide ning mugavate pakisaatmisvõimaluste kaudu. See on täiesti õige teadmine, kuid tegelikult on Itella töömaa märksa laiem – näiteks sõidab iga päev Eesti teedel 160 Itella autot, mis pakuvad maanteetransporti, Itella ladudes liigub palju erinevaid kaupu ja materjale. Itella on heaks logistika täislahenduse partneriks paljudele ettevõtetele, kellest suuremate hulgas on näiteks Kaubamaja, Telia või ABB.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Itella Estonia pakub oma klientidele just konkreetse ettevõtte vajadustest lähtuvat logistikalahendust, kombineerides maantee-, mere- ja lennutransporti, laologistika võimalusi, kulleriteenuseid, Smartposti pakiautomaatide võrgustikku ning erinevaid lisateenuseid.

Laotööst tippjuhtimiseni

Itella Estonia on tööandja 350 inimesele ja põgus pilk töötajatele sedastab, et seal on hea töötada väga erinevatel inimestel. Kui rääkida näiteks vanuselistest erinevustest, siis noorima ja vanima töötaja vanusevahe on pool sajandit – vanused jäävad 18 ja 68 eluaasta vahele. Üsna sarnane on ka naiste ja meeste arv ettevõttes. Kuna Itella Estonia on osa rahvusvahelisest suurest logistikaettevõttest Posti Group, kohtab töötajate hulgas erinevate rahvuste esindajaid ning väga erineva tausta ja töökogemusega inimesi – Itellas väärtustatakse nii staažiga saavutatud kogemusi kui ka uute tulijate värsket pilguheitu.

Itella Estonia on meeleldi praktikapartner erinevatele tudengitele ja sageli on juhtunud, et kui praktika on tehtud, siis jäädakse sinna ka tööle.

Õppijatega on Itella Estonias üldse head suhted, näiteks on ettevõte pannud välja stipendiumi Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikavaldkonna tudengitele ja kaalumisel on stipendiumiprogrammi laiendamine ka teistesse koolidesse. Miks mitte ka teistele erialadele – kaasaegne logistika on ju peaaegu pooles ulatuse infotehnoloogia.

Töökohti on Itella Estonias väga erinevaid. Häid väljakutseid jagub laotöölise positsioonist tippjuhi omani.

Nende vahele jääb aga palju muid ameteid, näiteks IT- ja müügispetsialistid, veokorraldajad jne Lisaks sellele muutub ka Itella Estonias üha olulisemaks rohepööre – ehk siis võimaluste leidmine, kuidas arendada tipptasemel logistikateenust võimalikult süsinikuneutraalselt.

Õppimine on au sees

Lisaks sellele, et Itella Estonial on tudengitele suunatud stipendiumiprogramm, pööratakse suurt tähelepanu ka oma töötajate taseme tõstmisele.

Koostöös Valgamaa Kutsehariduskeskusega toimub Itella Estonias töötavatele inimestele suunatud töökohapõhine õppeprogramm. Lahti seletatult tähendab see seda, et uus lao- või muu logistikaala töötaja mitte ei saa ainult oma töökoha jaoks vajalikku väljaõpet, vaid tal on võimalus omandada kutseala koos vastava kutsetunnistusega – ning seda töö kõrvalt ja isikliku logistika seisukohalt võimalikult mugavalt. Nii pakub töökoht lisaks igapäevatööle ka arvestatavaid kasvamisvõimalusi ja firmasisesed edulood on tõestuseks, et see võimalus on töötajatele oluline ning leiab rakendust.

Lisaks panustatakse Itella Estonias töötajate silmaringi laiendamisele ja iga kuu valmib veebipõhine õppeprogramm mõnel tööga otseselt mitte seotud, kuid töötajaid hariva ning neile paremaid valikuid pakkuva teemaga. Sellised programmid on puudutanud näiteks rohepööret, pensionisambaid, vaimset tervist ja jätkusuutlikkust. Liialdamata võib öelda, et millest iganes Itella Estonia tööelus ka juttu ei tuleks, jookseb sealt läbi ka elukestva õppimise teema. Muidugi toetab ettevõte ka töötajate füüsilist tervist, pakkudes selleks spordi- ja tervisetoetust. Loomulikult korraldatakse Itellas suurmaid ja väiksemaid ühisüritusi, peetakse töötajaid meeles tähtpäevadel ja tähistatakse töövõite.

Organisatsioonikultuuri väärtused

Itella avatud ja eriilmelist tööperet seob ettevõtte tugev ja selgelt määratletud organisatsioonikultuur.
Selle toimimise põhimõtted on tegelikult väga lihtsad ning mahuvad kolme ilusasse ja ausasse sõnasse – usaldusväärsus, lugupidamine ja edumeelsus.

Just need on omadused, mida oodatakse ja eeldatakse Itella Estoniasse tööle tulevatelt inimestelt ning millest lähtudes ehitatakse üles pikaajalised ja paljusid arenguvõimalusi pakkuvad töösuhted. Igakuisel kuu parima töötaja valimisel on üks olulisi kriteeriume ka sobivus ettevõtte organisatsioonikultuuri väärtustega.

Organisatsioonikultuuri ja selle väärtuste järgimine loob Itella Estoniasse kõigi erinevate töötajate jaoks meeldiva töökeskkonna, mis kokkuvõttes ongi ettevõtte kui töökoha eesmärk.

Antud artikkel ilmus Eesti Päevalehe Ärilehes ja on leitav siit.

Tutvu Itella Estonia vabade töökohtadega.


Veel uudiseid