Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete liigid

Isikuandmetena kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Itella töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • Isikutuvastusandmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood);
 • Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Teenuste tellimise, pakkumise, tarnimise, lepingute ja sellega seotud muudatustega seotud andmed (kasutatud teenused, nende alg-/lõpptähtaeg, staatus jm teenuse osutamisega seotud andmed);
 • Saadetistega seotud andmed (saatja ja saaja nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress, teenuse „saaja tuvastamine ID-kaardiga või vanuse kontroll“ korral saaja isikukood, lunatasuga saadetise korral lunatasu summa, tasumise kuupäev, kaardimakse andmed. Kahjujuhtumi korral hüvitise taotleja arvelduskonto number. Saadetise kohta: mõõdud, kaal, fotod (sorteerimisliinil ja kullerilt saadetise kahjustumisel, kahjuhüvitise taotlejalt), logistilised andmed (jälgimiskood, saadetise saabumise teavitus, pakiautomaadi nimetus, saadetise üleandmise-väljastamise kuupäev), tollideklaratsiooni vormistamiseks edastatavad andmed (kauba väärtus, saadetise sisu kirjeldus, kauba päritolumaa, kategooria);
 • Maksetega seotud andmed (pangakonto number, käibemaksukohustuslase kood, arvelduse andmed, makseandmed);
 • Isiku enda poolt edastatud nõusolekud ja suhtlus Itellaga (uudiskirjade ja reklaampakkumiste nõusolekud ja tagasivõtud/keelud, otsepostituse keelud, klienditeenindusega toimunud vestluste salvestused ja nende sisu, e-posti või muu suhtluskeskkonna, nt sotsiaalmeedia teel edastatud kirjavahetus);
 • Salvestised (kaamerasalvestused, kui klient külastab pakiautomaati või muid kohti, kus Itella pakub teenuseid; kõnesalvestised, kui klient suhtleb Itella klienditeenindusega);
 • Veebipoe my.smartpost.ee iseteeninduskeskkonna kasutajaks registreerimise andmed (nimi, aadress, e-posti aadress, salasõna);
 • Andmed kliendi rahuolu kohta (rahuloluküsitluste andmed);
 • Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (osalemisega seotud isikuandmete töötlemise nõusolekud, mängu/kampaaniaga seotud andmed, auhinna info);
 • Võlaandmed (nt äriklientide maksehäired, kliendi võlg Itella ees);
 • Õigusrikkumiste, õnnetuste ja kindlustusjuhtumite andmed (Itella teenuste osutamise käigus avastatud kelmuse või pettuse juhtum, liiklusõnnetus, saadetiste kahjudega seotud kindlustusjuhtumi andmed, Itella sõidukitega seotud kindlustus või vastutuskindlustuse juhtumid);
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel kogutud või saadud andmed (nt kohtu järelpärimised, uurimisorganite päringud, rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks oleku andmed, rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusest tulenevad andmed).