Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

ItellaItella

Kaupade pakendamine ja markeerimine

Info ja abi
Kaupade pakendamine ja markeerimine
Kategooria: Lepingud & tingimused

PAKID

Välispakend

Pakend (papp-, plastik-, puit-, metallkast, vms) peab olema selline, et veos ei kujutaks endast ohtu teistele saadetistele, teenusepakkujale ega keskkonnale ning selles olevad esemed oleksid kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest, kui seda mistahes suunas pööratakse, selle peale laaditakse teisi pakendeid, see saab maha ja peale laadimisel või transportimise ajal põrutada.

Sisepakend

Pakendi sees olev tühi ruum peab olema täidetud täitematerjaliga (paberi, lainepapi, mullikile, vahtpolüstürooli, pabergraanulite, õhkpatjadega või muude sobilike materjalidega) nii, et transporditav ese kastis ei liiguks ning pakend säilitaks oma esialgse kuju. Võimalusel võiks olla tagatud nurkade täiendav tugevdamine.

Kergesti purunevad esemed

Kergesti purunevad esemed peavad olema pakitud eraldi, nii, et need ei puutuks kokku omavahel ega välispakendi (kasti) mistahes pinnaga. Kergesti puruneva kauba puhul tuleb kasutada erimärgistust.

Paki sulgemine

Eset kastis nõuetekohaselt pakendades tuleb kast kinnitusvahenditega (nt tugev kleeplint, pakkekile, jms) sulgeda nii, et pakendit ei oleks võimalik seda kahjustamata avada või et see ei avaneks transportimise ajal. Tuleks panna tähele, et mida raskem on ese, seda tugevamini peab see olema pakendatud. Pakendi sisu turvalisuse kaitseks palume võimalusel kasutada Teie ettevõtte logoga kinnitusvahendeid.

Pakkide markeerimine

Kõik vanad kleebised peavad olema eemaldatud ning veebipõhises süsteemis SmartShip genereeritud kleebised tuleb panna kasti suurima pinna peale, nagu on näidatud juuresoleval pildil.

Kui saadetis koosneb mitmest pakendist, tuleb pöörata tähelepanu sellele, et iga pakend oleks märgistatud kordumatu tunnusnumbriga kleebisega.

KAUBA PAKENDAMINE KAUBAALUSELE

Rasked (>35kg) ja vajadusel ka erikäsitlust nõudvad kaubad tuleb reeglina pakendada kaubaalusele.

Enim kasutatavad standardsed kaubaalused:

NimetusMõõdud (mm)Standard kaal kuni …
½ EUR-alus (teho alus) 800×600 370 kg
EUR-alus 800×1200 740 kg
FIN-alus 1000×1200 925 kg

KAUBA PAKENDAMISEL KAUBAALUSELE TULEKS MEELES PIDADA JÄRGNEVAT:

  • Kaup ei tohi ulatuda üle kaubaaluse servade.
  • Samas on ka oluline, et kaubaaluse mahutavus on ära kasutatud võimalikult suurel määral, et transpordi ajal ei tekiks võimalust kauba liikumiseks alusel.
  • Kaup tuleb kindlalt fikseerida kaubaaluse külge, kasutades erinevaid kinnitusvahendeid (pakkekile, plastikust ja metallist pakkelindid, jms).
  • Kaubaühikute paigutamisel kaubaalusele tuleb arvestada, et alumised kaubaühikud peaksid vastu ülemiste pakkide survele ning aluse stabiilsus oleks tagatud kogu transpordiahela vältel.
  • Vajadusel soovitame kasutada täiendavaid kauba kaitsevahendeid (nurgakaitsed, erinevad täitematerjalid, libisemisvastane paber, vahelehed, jms).

Kaubaaluste markeerimine

Kaubaalus peab olema markeeritud veebipõhises süsteemis SmartShip genereeritud kleebisega.
Erikäsitlust nõudva kauba puhul tuleb alus markeerida erimärgistusega.
Segaaluse puhul peavad olema markeeritud nii alus kui terviklik kaubaühik kui ka kõik alusele konsolideeritud kaubaühikud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

PILDINÄITEID ÕIGEST JA VALEST PAKENDAMISEST

Erikäsitlust nõudva kauba puhul tuleb kasutada vastavat märgistust.

Pakendi sisu turvalisuse kaitseks tuleks võimalusel kasutada ettevõtte logoga kinnitusvahendeid.

Kauba pakendamisel kaubaalusele ei tohi kaup ulatuda üle kaubaaluse servade.

VALE
ÕIGE

Kaubaaluse mahutavus peaks olema ära kasutatud võimalikult suurel määral ning kaup peab olema tugevate kinnitusvahendite abil fikseeritud kaubaaluse külge.

VALE
ÕIGE
VALE

Alumised kaubaühikud peavad vastu pidama ülemiste pakkide survele ning aluse stabiilsus peab olema tagatud kogu transpordiahela vältel.

ÕIGE