Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Pakendamine ja markeerimine

Info ja abi
Pakendamine ja markeerimine
Kategooria: Lepingud & tingimused

PAKID

Väline pakend

 • Pakendi valimisel tuleb lähtuda sisu suurusest ning pakendi materjal peab tagama sisu terve ja rikkumatu säilimise transpordil – liialt suured, kuid vähese sisuga kastid võivad lömastuda, ületäidetud aga lahti rebeneda;
 • Pakend kannatab diagonaalis kukkumist 100 cm kõrguselt;
 • Pakend kannatab 4-5 sarnase pakendi raskust enda peal;
 • Pakendilt on eemaldatud vanad triipkoodid, mis võivad takistada automaatset pakisorteerimist ja tuua kaasa viivituse paki sihtkohta jõudmisel;
 • Pakkematerjal peab olema piisavalt vastupidav selleks, et saadetise sisu ei saaks rikutud, nt lihtkirjaümbrik, kilekott ei ole sobilik pakend. Valesti valitud pakend võib vigastada või määrida pakitöötlejaid ning teisi saadetavaid pakke;
 • Kui pakk on maksimaalses lubatud laiuses ja kõrguses, soovitame valida suurema kapi, et paki saajal oleks mugavam saadetis kapist kätte saada.

Sisemine pakend

 • Sisemisel pakendamisel peab pakend olema sobilik, et pakis olev sisu ei liiguks pakendi sees. Valesti pakendatud paki sisu võib vigastada või määrida pakitöötlejaid ja teisi saadetavaid pakke. Vajadusel kasutada sisemisel pakendamisel paki sisu fikseerimiseks vahtkummi, mullikilet, plastpuru, lainepappi, nurkasid, spetsiaalseid õhuga täidetud turvapatjasid või teisi sarnaseid materjale, samuti erinevaid pingutuskilesid ja võrke;
 • Paki sisu ei tohi olla otseses kontaktis välise pakendiga;
 • Mitme eseme saatmisel ühes pakis tuleb need teineteisest eraldada pehmendustega;
 • Vedelike või pulbrite transportimiseks mõeldud taara on hermeetiliselt suletud ja taara on omakorda pakitud vastupidavasse transpordipakendisse (lainepappkast, plastkast, puitkast vms);
 • Kergesti purunevad esemete pakkimisel on kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms).

Paki sulgemine

 • Eset kastis nõuetekohaselt pakendades tuleb kast kinnitusvahenditega (nt tugev kleeplint, pakkekile, jms) sulgeda nii, et pakendit ei oleks võimalik seda kahjustamata avada või et see ei avaneks transportimise ajal. Tuleb panna tähele, et mida raskem on ese, seda tugevamini peab see olema pakendatud;
 • Pakendi külge ei ole lubatud täiendavalt esemeid kinnitada;
 • Pakendil ei tohi olla lahtisi servi ja väljaulatuvaid otsi;
 • Pakend peab olema suletud igast küljest, jälgides et paki saatmiseks vajalik teave jääb nähtavaks.

Paki markeerimine: sildid ja kleebised

 • Kõik vanad sildid ja kleebised peavad olema eemaldatud;
 • Pakisildil peab olema info saatja ning saaja kontaktandmetega;
 • Pakisilt tuleb kinnitada paki pealmisele küljele;
 • Kui saadetis koosneb mitmest pakist, tuleb pöörata tähelepanu sellele, et iga pakk oleks märgistatud kordumatu tunnusnumbriga pakisildiga;
 • Ära aseta pakisilti, kleebist pakkekasti kaante ühenduskohta;
 • Kergesti puruneva/õrna eseme puhul lisa pakile vastav erimärgistuse kleebis;
 • Pakendile käsitsi kirjutatud märgiseid paki käsitlemisel arvesse ei võeta.

Pakendamise erisused

Kergesti purunevad/õrnad esemed

 • Kergesti purunevad esemed peavad olema pakitud viisil, mis transportimisel vähendab nende purunemise ohtu. Paigutage õrnemad esemed paki keskele, kus need ei puutu pakendi külgedega kokku;
 • Kergesti purunevad esemed tuleb pakkida omakorda purunemiskindlasse ümbrisesse välistamaks esemete omavahelist kokkupuutumist transportimisel ning nende liikumist pakendi sees. Pakendi tühi ruum tuleb täita täitematerjaliga, st saadetise sisu peab olema pakendisse fikseeritud, kasutades sisemist toestust;
 • Pakid liiguvad liinil koos teiste kuni 35kg kaaluvate pakkidega, millest tulenevalt võib pakk jääda teiste raskemate pakkide alla ning lisaks võib pakk saada liini eri osade kõrguste vahest tulenevalt põrutada;
 • Märgista õrn saadetis punase klaasimärgiga!

Teravad esemed

 • Teravaid esemeid pakkides tuleb silmas pidada teiste saadetiste turvalisust – pakend peab olema piisavalt tugevast materjalist, et terad püsivad pakendis ega lõika pakendit katki. Terale tuleb panna kaitse, näiteks plast- või puukaitse.

Vedelikud

 • Vedeliku või poolvedela ainega täidetud toodete saatmisel tuleb tooted panna hermeetiliselt suletud nõudesse, st on pakitud kindlalt suletavasse nõusse või pudelisse. Suure suuga nõud tuleb panna kilekotti ning kinnitada viisil, mis takistab saadetisest vedeliku välja voolamist;
 • Vedelikku sisaldav nõu tuleb pakkida omakorda pappkarpi ning nõu peab olema pakendisse fikseeritud. Pakendis peab olema ainet, mis pudeli või nõu purunemisel imeb vedeliku endasse;
 • Pulbrilised ained tuleb pakkida tihedalt kas kotti, karpi või nõusse. Seejärel pakkida see fikseeritult purunemiskindlasse pakendisse, kasutades vajadusel sisemist toestust;
 • Vedelaid või poolvedelaid aineid sisaldavad pakid peavad olema pakendatud selliselt, et kannatavad 100 cm kõrguselt kukkumist.

Magnetid/magnetit sisaldavad esemed

 • Magnetite või magnetit sisaldavate esemete saatmine on lubatud juhul, kui magnet on sisemiselt pakendatud selliselt, et magnetit sisaldavale pakendile ei jää külge ükski metallese.

Kauba pakendamine kaubaalusele

Rasked (>35kg) ja vajadusel ka erikäsitlust nõudvad kaubad tuleb reeglina pakendada kaubaalusele.

Enim kasutatavad standardsed kaubaalused:

NimetusMõõdud (mm)Standard kaal kuni …
½ EUR-alus (teho alus)800×600370 kg
EUR-alus800×1200740 kg
FIN-alus1000×1200925 kg

Kauba pakendamisel kaubaalusele tuleb meeles pidada järgnevat:

 • Kasuta tervet ja sihtriigi standarditele vastavaid aluseid;
 • Kaup ei tohi ulatuda üle kaubaaluse äärte;
 • Samas on ka oluline, et kaubaaluse mahutavus on ära kasutatud võimalikult suurel määral, et transpordi ajal ei tekiks võimalust kauba liikumiseks alusel;
 • Kaup tuleb kindlalt fikseerida kaubaaluse külge, kasutades erinevaid kinnitusvahendeid (pakkekile, plastikust ja metallist pakkelindid, jms);
 • Kaubaühikute paigutamisel kaubaalusele tuleb arvestada, et alumised kaubaühikud peaksid vastu ülemiste pakkide survele ning aluse stabiilsus oleks tagatud kogu transpordiahela vältel;
 • Vajadusel soovitame kasutada täiendavaid kauba kaitsevahendeid (nurgakaitsed, erinevad täitematerjalid, libisemisvastane paber, vahelehed, jms);
 • Kaubaalust peab olema võimalik laadida kahveltõstukiga kõigist küljest.

Kaubaaluste markeerimine

 • Kaubaalus peab olema markeeritud veebipõhises süsteemis genereeritud kleebisega.
 • Erikäsitlust nõudva kauba puhul tuleb alus markeerida erimärgistusega.
 • Segaaluse puhul peavad olema markeeritud nii alus kui terviklik kaubaühik kui ka kõik alusele konsolideeritud kaubaühikud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

PILDINÄITEID ÕIGEST JA VALEST PAKENDAMISEST

Erikäsitlust nõudva kauba puhul tuleb kasutada vastavat märgistust.

Pakendi sisu turvalisuse kaitseks tuleks võimalusel kasutada ettevõtte logoga kinnitusvahendeid.

Kauba pakendamisel kaubaalusele ei tohi kaup ulatuda üle kaubaaluse servade.

VALE
ÕIGE

Kaubaaluse mahutavus peaks olema ära kasutatud võimalikult suurel määral ning kaup peab olema tugevate kinnitusvahendite abil fikseeritud kaubaaluse külge.

VALE
ÕIGE
VALE

Alumised kaubaühikud peavad vastu pidama ülemiste pakkide survele ning aluse stabiilsus peab olema tagatud kogu transpordiahela vältel.

ÕIGE