Streik Soomes mõjutab Soome suuna tarneid

Uuendatud 16.02:

Soome transporditöötajate ametiühingu AKT streik algas kolmapäeval, 15. veebruaril. Itella Estonia OÜ emaettevõte Posti läbirääkimistes ei osale ja nende tulemust mõjutada ei saa. Loodame, et kokkulepe saavutatakse kiiresti.

Lisaks sellele algasid neljapäeval, 16. veebruaril Soome posti- ja logistika ametiühingu PAU toetusmeetmed. Toetusmeetmete eesmärk on kiirendada AKT kollektiivlepingute läbirääkimisi autovedude sektoris. Maanteetransporti ja PAU toetusmeetmetega seotud streigi väljakuulutatud lõpp on 21. veebruaril.

AKT streik ja PAU toetusmeetmed põhjustavad kahjuks viivitusi ja häireid meie klientidele tehtavates tarnetes. Vabandame oma klientide ees ebamugavuste pärast, mida see olukord põhjustab.

Püüame pakid pärast streiki võimalikult normaalselt kätte toimetada

Oleme täpsustanud oma hinnaguid tarnete viivituste osas alates streigi ja toetusmeetmete algusest. Meie praeguse hinnangu kohaselt:

  • streigi ajal saadetud pakid hilinevad 5 päevast nädalani. Viivitus on tingitud ajutisest ladustamisest ja sellest tingitud mahajäämuse likvideerimisest.
  • streigi ajal saadetud kirjad ja päevasel ajal kättetoimetatavad ajakirjad hilinevad meie hinnangul üks kuni kaks nädalat. Viivitus on pikem, kuna kirjasaajaid on kogu riigis oluliselt rohkem.
  • pärast streiki saadetud pakid toimetatakse enamasti kätte nagu tavaliselt. Streigile järgnevatel päevadel võib esineda väiksemaid tõrkeid.
  • varahommikused ajalehed toimetatakse enamasti kätte nagu tavapäraselt. Väikesed kohalikud tõrked on võimalikud.
  • kaubatarned hilinevad umbes ühe nädala.

Tervise ja ohutusega seotud tarneid streik ei puuduta ja me püüame need tavapärase graafiku kohaselt kohale toimetada

Tervise ja ohutusega seotud tarned hõlmavad näiteks tervishoiuga seotud tarneid (vere- ja laboritarned) ja toidutarneid (koolid, lasteaiad, asutused ja toidu kojutoomine eakatele).

15.02.2023

Anname teada, et Soome auto- ja transporditöötajate ametiühing AKT kuulutas välja streigi auto- ja transpordisektoris 15. veebruarist 21. veebruarini 2023.
Itella Estonia OÜ emaettevõte Posti ei ole läbirääkimiste osapool ja ei saa mõjutada vaidluse lahendamist.
Streigid mõjutavad Posti transpordi- ja terminalitegevust ning Soome siseseid kui ka rahvusvahelisi saadetisi. Vabandame klientide ees tekitatud ebamugavuste ja streikidest tingitud viivituste pärast.

Häired või viivitused tarnetes

Posti hinnangul viibib streigi ja toetusmeetmete tõttu Soome saabuvate ja sealt välja minevate saadetiste kohaletoimetamine mitmest päevast kuni rohkem kui nädalani. Sama hinnang kehtib ka kaubaveo kohta.
Kui saadetisi ei saa streigi tõttu kohale toimetada, kantakse nende eest hoolt ja säilitatakse nõuetekohaselt Streikidest ja toetusmeetmetest on välja jäetud tervise ja ohutusega seotud tarned, sealhulgas näiteks tervishoiuga seotud tarned (vere- ja laboritarned) ning toitlustus (kooli, lasteaeda, eakate toitlustamine asutustes ja koju).
Posti jälgib tööturu olukorda ning käimasolevaid AKV läbirääkimisi ja kokkuleppeid. Loodame, et  kokkulepped tehakse kiiresti ja streik lõppeb. Hindame iga päev streikide mõju oma teenustele ja teavitame muutustest värskendades antud uudist siin lehel.

Pärast streikide lõppemist loodame võimalikult kiiresti naasta tavaolukorra juurde.

Jälgige infot (eng) ka Posti lehel.


Veel uudiseid