Eestimaalane kasutab pakiautomaati kord kuus

Kõige agaramad pakiautomaatide kasutajad on Baltimaades läbi viidud uuringu põhjal leedukad, kellest kasutab teenust kord kuus vähemalt 72% vastanutest. Eestimaa ja Läti elanikud on mõnevõrra tagasihoidlikumad. Nendest kasutab pakiautomaate kord kuus 60% inimestest, selgus Smartpost Itella ja Dentsu tarbijakäitumise uuringust.

Nii Eestis, Lätis kui Leedus on kõige sagedasem pakiautomaadi kasutaja 25-44-aastane naisterahvas. Kui Eestis ja Lätis kasutavad pakiautomaate rohkem maapiirkondades elavad inimesed, siis Leedus on peamiseks kliendiks just suurlinna elanik.

Baltimaade puhul tõusevad kõigis kolmes riigis sarnaselt esile kolm tootegruppi, mille kasutamisel pakiautomaate teistest enam eelistatakse. Nendeks on riided-jalanõud, elektroonikaseadmed ning kosmeetika. Riideid ja jalanõusid saadab Eestis 59% vastanutest, Lätis ja Leedus 63% elanikest. 

Võrreldes teiste Balti riikidega, kasutavad Eestimaa inimesed Lätist ja Leedust mõnevõrra enam pakiautomaate elektroonika ja tehnoloogia saatmiseks. Kui siinsel turul on pakiautomaadid säärase kauba puhul kasutusel 42% inimestest, siis Lätis 34%. Leedus on vastav näitaja 31%. Lätis on teistest populaarsemaks tootekategooriaks pakiautomaatide kasutamisel võrreldes ülejäänud Balti riikidega ravimid ning Leedus raamatud.

Tarbijakäitumise puhul ning sobiva teenusepakkuja/pakiautomaadi valikul on Eestis peamine argument lähedus kodule. See on olulisim valikukriteerium 65% vastanutele. Teisel kohal otsustusprotsess on pakiautomaadi lähedus tavapärasele liikumise marsruudile (56%) ning kolmandal kohal teenuse maksumus (47%).

„Uuringust ilmnenud statistika kinnitab strateegilise laienemise aluseks olevat põhimõtet, et pakiautomaadi valikul on kõige olulisem lähedus kodule,“ märkis Smartpost Itella Baltikumi turunduse- ja kliendikogemuse juht Annika Parm. „Seetõttu on meie üheks prioriteediks pidevalt laiendada olemasolevat pakiautomaatide võrgustikku üle Eesti, et jõuda kõigi inimesteni, kes teenust vajavad või tulevikus sooviksid kasutada,“ lisas Parm.

Smartpost Itella lisas 2023. aastal Eestisse 11 uut pakiautomaati ning 26 uut pakipunkti. Smartpost on kokku 327 asukohaga katvuselt Eesti teine võrgustik.

Lätis lisandus mullu 31 uut pakiautomaati ning lõunanaabritel on kokku nüüd 272 asukohta.  

Baltikumi kõige laiem võrgustik on Smartpostil Leedus: seal on 338 asukohta, millest 35 uut pakiautomaati paigaldati möödunud aastal.

Kokku on Smartpostil Baltikumis seega juba 937 pakiautomaati/pakipunkti.  


Veel uudiseid