Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Itella töötleb Klientide isikuandmeid neljal õiguslikul alusel (lepingu täitmine, õigustatud huvi ja nõusolek, seadusest tulenev kohustus), mida kirjeldatakse allpool.

 • Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et Itella saaks täita lepingust tulenevaid kohustusi või teha enne lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid. Siia alla kuuluvad järgmised töötlemise eesmärgid:
 • Lepingueelsed suhted – teenuse pakkumise koostamine ja/või lepingueelse teabe andmine;
 • Tellimuste haldamine – teenuse osutamiseks vajalike isikuandmete töötlemine;
 • Kliendihaldus – kliendisuhtluseks vajalike isikuandmere töötlemine (lepingute sõlmimine, e-kirja teel päringud/teated jne);
 • Teenuste osutamiseks vajalike isikuandmete töötlemine;
 • Teenuste kvaliteedi tagamine – teenuste kvaliteedi jälgimine, haldamine vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule või nõusolekule;
 • Arveldamine ja tasumine – isikuandmete töötlemine vajalik arvete väljastamiseks ja maksete laekumiseks.
 • Õigustatud huvi alusel töötleb Itella isikuandmeid eelkõige osutatavate teenuste täiustamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse arendamiseks, et pakkuda võimalikult lihtsat, sujuvat ja kvaliteetset teenust ning parimat klienditeenindust. Samuti uute teenuste väljatöötamiseks (tehakse andmeanalüüse, turu-uuringuid, viiakse läbi kliendiküsitlusi jne), äritegevuse riskide haldamiseks, tagasinõuete esitamiseks ning teatud juhtudel otseturustuse eesmärkidel.

Seetõttu on Itellal õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks allpool nimetatud eesmärkidel:

 • Statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel töötlemine – kliendirahulolu ja -tagasiside küsimustikud;
 • Isikuandmete automatiseeritud töötlemine, st profileerimine ja andmete modelleerimine – Itella kasutab selleks, et pakkuda Kliendi eelistustele vastavaid teenuseid, määrata teenuste hindu, tuvastada pettusi ja pettuste ohtu või täita turunduslikke eesmärke. Automaatse otsustamise puhul kasutatakse otsuste tegemiseks neid andmeid, mis Itellal Kliendi kohta on. Kliendil on õigus edastada Itellale oma arvamus ning vaidlustada automaatsed otsused, saates vastava teate e-postile marketing@itella.com;
 • Kliendisuhete hoidmise ja arendamise eesmärgil – kliendisuhete haldamine (pöördumised, suhtlus, klienditeenindus), veebivestlus ja kõned Itellaga;
 • Teenuste arendamise, kvaliteedi tagamise ja parendamise eesmärgil;
 • Pettuste ennetamise ja riskijuhtimise eesmärgil;
 • Koostööpartneritega suhtlemiseks vajalik isikuandmete töötlemine;
 • Vaidluste lahendamiseks vajalik isikuandmete töötlemine.
 • Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemine – Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Itella otseturunduse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahuloluküsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile marketing@itella.com. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks on Itella kohustatud töötlema isikuandmeid allpool toodud eesmärkidel:
 • Raamatupidamise  seaduse alusel tehingute ja maksete dokumenteerimine ning säilitamine;
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel ja rahvusvaheliste sanktsioonide järgimise tagamiseks;
 • Riigiasutustele, kohtule ja teistele õiguskaitseorganitele andmete edastamine ning päringutele vastamine vastavalt seadusele;
 • Auditeerimiskohustuse täitmine äriseadustiku alusel;
 • Andmekaitsealaste nõuete lahendamine ja rikkumiste menetlemine isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.