Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Itella pakiveoteenuse üldtingimused (kehtisid 01.12.2016-09.02.2023)

Info ja abi
Itella pakiveoteenuse üldtingimused (kehtisid 01.12.2016-09.02.2023)
Kategooria: Lepingud & tingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Itella Estonia OÜ (edaspidi: Itella) teenuste üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) sätestavad pakiautomaadi- ja kullerteenuste osutamise korra ning tingimused.
  2. Üldtingimused kohalduvad kõikidele Itella ja Kliendi vahelistele lepingutele, mis puudutavad Itella poolt Saadetiste transporditeenuste korraldamist ning Saadetiste transporti kas pakiautomaadi- või kullerteenuste kasutamisel.
  3. Teenuste osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR).
 2. MÕISTED
  1. Klient – juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu Teenuste osutamiseks Itella poolt;
  2. Teenused – Itella poolt Kliendile osutatav Saadetise pakiautomaadi- või kullerteenus;
  3. Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese;
  4. Saadetis – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud saadetav(ad) Pakk/Pakid;
  5. Saatja – isik, kes soovib saata Saadetise Saajale;
  6. Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb kohale toimetada ja kellel on õigus Saadetist vastu võtta;
  7. Tellimus – Kliendi poolt Itellale esitatud korraldus Teenuse osutamiseks;
  8. Kuller – Itella Saadetiste kullerteenust täitev isik;
  9. Pakiautomaat – fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab saadetisi Saatjatelt vastu võtta ning väljastada Saajale;
  10. Sorteerimiskeskus – on Itella struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste Saadetiste sorteerimine ja jaotamine;
  11. Inkasso – võlgnevuse sissenõudmise teenust osutav ettevõte.
 3. NÕUDED SAADETISELE
  1. Saadetised peavad vastama järgmistele tingimustele:
   1. Minimaalsed mõõtmed: Eestisisene pakk 1 cm x 15 cm x 15 cm (kõrgus x laius x pikkus); Rahvusvaheline pakk – 3cm x 15cm x 25cm;
   2. Maksimaalsed mõõtmed: Eestisisene/ Rahvusvaheline pakk – 60 cm x 36 cm x 60 cm;
   3. Maksimaalne kaal: 35 kg;
  2. Saadetise pakendi valib Saatja. Juhend Paki pakendamise kohta on leitav veebilehelt. Pakid peavad olema pakendatud selliselt, et:
   1. Paki sisule ei oleks ligipääsu ilma pakendit rikkumata;
   2. Väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 100 cm kõrguselt;
   3. Pakk ei määriks ega rikuks teisi pakke;
   4. Pakend vastaks sisule ja kaalule, kujule ning laadile ja transpordiviisile;
   5. Kergesti purunevate esemete pakkimisel on kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms);
   6. Pakendi markeering, pakikaart ja/või muud tähistavad sildid, ei tohi olla paigutatud üle pakendi nurkade ja/või äärte.
 4. KEELATUD SAADETISED
  1. Itella teenustega on keelatud saata järgmiseid esemeid ja kaupu:
   1. kiiresti riknevaid toiduaineid;
   2. radioaktiivseid, lõhke-, söövitavaid, mürk-, tuleohtlikke, külmakartlikke aineid;
   3. vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;
   4. raha, pangakaarte, käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;
   5. isikut tõendavaid dokumente, reisidokumente, eristaatust andvaid lube, ja muid dokumente;
   6. elustaimi; -loomi; -linde; -kalu;
   7. vastava pakenduseta teravaid esemeid;
   8. narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
   9. laskemoona ja relvi.
  2. Keelatud sisuga Saadetiste eest Itella ei vastuta.
  3. Itellal on õigus keelatud sisuga Saadetiste edastamine peatada ning hävitada need Saadetised, mis on ohtlikud Itella töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele Saadetistele.
  4. Saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainete või pakendamisnõuetele mittevastava Saadetisega.
 5. TEENUSTE OSUTAMINE
  1. Smartposti pakiautomaadi teenus – on Kliendile kättesaadav seitsmel päeval nädalas (E-P). Pakiautomaadid asuvad hoonete sisetingimustes, asukohad on leitavad veebilehel. Saatja sisestab Saadetise pakiautomaati Eesti Vabariigis ning Saadetis toimetatakse Saajale Eestis pakiautomaati, Soomes kas pakiautomaati või postkontorisse. Saadetis on kättesaadav Saajale vastavalt Saadetise liikumise graafikule, mis on leitav veebilehelt. Saajat teavitatakse saabunud Saadetisest ja Saadetise asukohast SMS-i teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 (seitse) kalendripäeva. Saajale edastamise eest tuleb tasuda vastavalt Saadetise suurusele. Paki suuruse määramine toimub saadetava Paki kõrgus x laius x sügavus mõõdu järgi. Kokku eristatakse 5 (viis) erinevat suurust (XS, S, M, L, XL). Saadetavate Pakkide mõõtmine toimub Sorteerimiskeskuses ja saatekulu arvutatakse Sorteerimiskeskuses määratud suuruse järgi. Tegemist on sertifitseeritud, täisautomaatse lahendusega. Ärikliendid saavad korjeks sisestada pakiautomaati Pakke S-XL mõõdus kappidesse.
  2. SmartKuller – kullerteenus, kuuel päeval nädalas (E-L) toimub Saadetiste kättetoimetamine esitatud Tellimusele järgneval päeval (v.a pühapäev ja väikesaared). Saaja saab valida Saadetise kättesaamiseks sobiva ajavahemiku (kell 9.00-17.00 või 17.00-21.00 või 9.00-21.00) ja tellida kauba tööle või koju. Saajale saadetakse Saadetise kättetoimetamise päeva hommikul info paki saabumise kohta SMS-teatega. Kuller helistab Saajale enne paki kohale toimetamist. Vastavalt Saaja soovile on võimalus Saadetis suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati. Saadetis antakse Saajale üle unikaalse koodi alusel, mis saadetakse Saajale SMS-teatega. Saajale edastamise eest tuleb tasuda vastavalt Saadetise suurusele. Paki suuruse määramine toimub sarnaselt Smartposti pakiautomaaditeenusega. Kokku eristatakse 6 (kuus) erinevat suurust (XS, S, M, L, XL, XXL).
  3. Lisateenused:
   1. Tagastusteenus – Saajal on võimalus internetipoest või kataloogist tellitud kaup pakiautomaadiga 14-ne (neljateistkümne) päeva jooksul tasuta Saatjale tagastada. Saadetise saab tagastada sama uksekoodiga, mis kättesaamisel, Eestis asuvatest Smartposti pakiautomaatidest. Saatja tasub Saadetise tagastusteenuse eest.
   2. SmartEXPRESS – neljal päeval nädalas (T-R) jõuavad Saadetised sihtkoha pakiautomaati samal päeval. Samal päeval sihtkohta toimetamise eelduseks on, et EXPRESS Saadetised jõuavad Itella terminali hiljemalt kell 13.00. Riigipühadel samal päeval kättetoimetamist ei teostata.
   3. Lunamakse teenus – Saaja tasub Saadetises oleva kauba eest kauba kättesaamisel pakiautomaadi juures pangakaardiga. Saatja tasub lunasaadetise saatekulu ja lunatasu lisateenuse eest. Itella kannab lunasumma üle Saatja poolt määratud arvelduskontole.
   4. Kulleri tellimine – Kullerit on võimalik tellida Saadetistele järele lattu või kontorisse. Tallinnas ja Harjumaal tööpäevadel enne kella 12.00 esitatud tellimusele tuleb Kuller järele samal päeval, mujal Eestis kokkuleppel.
   5. Saaja tuvastamine ID-kaardiga või vanuse kontroll – ID-kaardiga Saadetise Saaja isiku tuvastamise puhul on vajalik teada Saaja isikukoodi, mis tuleb tellimuse juurde märkida tellimust esitades. ID-kaardi alusel saab pakiautomaadist Saadetise kätte ainult see isik, kelle isikukood märgitakse tellimusse. Vanusekontrolli puhul kontrollitakse enne Saadetise väljastamist ID-kaardi alusel Saaja vanust. Saadetise saab kätte ajavahemikus kell 10.00-22.00.
   6. Laoteenus – Itella pakub oma klientidele ka laoteenuseid alates kaupade vastuvõtmisest ja ladustamisest kuni kaupade komplekteerimise ja üleandmiseni.
   7. Saadetise väljastusteade – Saaja poolt Saadetise pakiautomaadist välja võtmisel saadetakse Saatjale SMS või e-mailile teade.
   8. Saadetise ümbersuunamine – juhul, kui Saadetis on saadetud ekslikult valesse pakiautomaati, on see võimalik ärikliendi soovil suunata ümber Saaja poolt valitud pakiautomaati.
   9. Hoiutähtaja pikendamine – Saaja soovil on võimalik 7-e (seitsme) päevast hoiutähtaega pikendada veel 7-e (seitsme) päeva võrra, mis on Saajale tasuta.
  4. Pakiautomaadi-, kuller- ja lisateenuse eest tasutakse Itella poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
 6. TEENUSTE EEST TASUMINE
  1. Klient kohustub tasuma Itellale Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  2. Itellal on õigus muuta hinnakirja kord aastas, teavitades sellest Klienti vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
  3. Kalendrikuu jooksul osutatud Teenuste eest tasub Klient arve alusel järgmise kuu 14-ndaks (neljateistkümnendaks) kuupäevaks.
  4. Juhul, kui Klient hilineb arve tasumisega üle 14-ne (neljateistkümne) kalendripäeva, on Itellal õigus piirata Teenuse osutamist.
  5. Kui Klient on arve maksetähtaega ületanud 21-ne (kahekümne ühe) päeva võrra, on Itellal õigus loovutada nõue Inkassosse sissenõudmiseks. Kõik Inkasso teenustasud tasub Klient vastavalt Inkasso hinnakirjale, lisaks tasumata arve summale.
 7. VASTUTUS
  1. Itella vastutab Saadetise kaotsimineku, vähenemise ja kahjustumise eest Saadetise veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti Saadetise kohaletoimetamisega viivitamise eest.
  2. Itella ei vastuta juhul, kui Saadetise kaotsimineku, vähenemise, kahjustumise, kohaletoimetamisega viivitamise ja muu sh kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest juhul, kui selle põhjuseks on:
   1. Kliendi eksimus või lepingutingimuste rikkumine;
   2. Saadetises oleva kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine, käärimine vms;
   3. Pakendi puudumine või puudulik pakend;
   4. Vale või mittetäielik aadress või Saadetise markeering;
   5. Kohustuse rikkumine või kahju põhjustamine vääramatu jõu tõttu.
  3. Saadetise kauba kadumise või vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel.
   1. Kui kaup on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kauba parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise;
   2. Klient peab tõendama, et kahjustatud kaubal ei ole jääkväärtust;
   3. Lisaks kuuluvad hüvitamisele vastavalt CMR konventsioonile kaotsiläinud Saadetise veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud.
  4. Kliendil on õigus nõuda hüvitist Saadetise kaotsimineku eest, kui kaupa ei ole üle antud:
   1. 30-ne (kolmekümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud veotähtaja saabumist;
   2. 60-ne (kuuekümne) päeva möödudes, kui veotähtaega ei ole kokku lepitud.
  5. Itella vastutab Saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud Saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist1.
  6. Juhul, kui on tõendatud, et kauba kohaletoimetamise viivitus on tekitanud kahju Kliendile, siis on Itella kohustatud hüvitama kahju summas, mis ei ületa saatekulu summat.
  7. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Itella ei hüvita.
  8. Klient on kohustatud hüvitama Itellale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:
   1. Saadetis on puudulikult pakendatud, markeeritud või deklareeritud;
   2. Itella on kohustatud tasuma tolli- või muid ametlikke makseid või andma tagatisi.
 8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi. Üldtingimuste lahutamatuks osaks on Isikuandmete töötlemise põhimõtted, leitavad siit.
  2. Itella töötleb järgnevaid isikuandmeid:
   1. Kliendi, Saatja ja Saaja kontaktandmed (nimi, aadress, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
   2. Kliendi makseandmed;
   3. Lisateenuste „Saaja tuvastamine ID-kaardiga või vanuse kontroll“ puhul Saaja isikut tõendava dokumendi andmed ja isikukood;
   4. Kampaaniates osalemisel osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.
  3. Isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes toodud viisil ja vajalikus ulatuses teenuste osutamiseks, s.o. Saadetiste vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, transportimiseks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks. Muudel juhtudel, s.o. turunduskampaaniate ja loosimiste läbiviimiseks, töötleb Itella isikuandmeid Kliendi nõusolekul.
  4. Teenuse osutamise raames on lubatud isikuandmete edastamine ilma täiendava Kliendi poolse vastava lisaloata:
   1. Itella alltöövõtjatele, keda kasutatakse Teenuse osutamisel;
   2. Isikutele ja asutustele, kellele on edastamine vajalik valitud Teenuse osutamiseks või on nõutud seaduse alusel või avalike huvide kaitseks.
  5. Itella säilitab isikuandmeid nii kaua kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks või seadustes ettenähtud tähtajani.
  6. Itella rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et oleks tagatud isikuandmete töötlemisel vajalik turvalisuse tase.
  7. Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus:
   1. Saada Itellalt teavet oma isikuandmete ja nende kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
   2. Nõuda Itellalt seaduses sätestatud juhtudel oma isikuandmete kasutamise lõpetamist ning parandamist, sulgemist ja kustutamist;
   3. Nõustuda või keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil, teavitades sellest Itellat;
   4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
 9. PRETENSIOONIDE JA NÕUETE ESITAMINE
  1. Kõik Saadetise kahjustumist, vähenemist, kaotsiminekut või kohaletoimetamise hilinemist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Itellale kirjalikus vormis koos nõuet tõendavate dokumentidega.
  2. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on Saadetise üleandmisel või kättesaamisel välisel vaatlusel arusaadav, tuleb Itellat sellest koheselt teavitada.
  3. Juhul, kui Saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada Itellale pretensioon või kahjunõue hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, Saadetise saajale üleandmise või väljastamise päevast arvestades.
  4. Itellal on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud Saadetise esitamist.
  5. Itella ja Kliendi vahelised vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

1 Nt 1kg kaaluva kauba kahju korral makstava kahjuhüvitise arvutamine – kg x 8,33 x SDR: 1 x 8,33 x 1.171190 = 9,75 eurot. (16.02.2018). SDR-i kursid on leitavad veebilehel.