Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

SmartpostSmartpost

Tarnetingimused

Info ja abi
Tarnetingimused
Kategooria: Lepingud & tingimused

Teenuste osutamisel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Autokaubaveo Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR), Incoterms / Combiterms 2020 (kohaldatav ka Incoterms®2010 puhul) ning muid normatiivakte.

Rahvusvahelise Kaubanduskoda (ICC) kehtestas rahvusvahelised kaubanduseeskirjad (Incoterms®), mida kasutatakse kaupade müümisel põhiliste kaubandustingimustena. Incoterms® on hea töövahend selleks, et sätestada kauba ostu-müügilepingu poolte kohustused ja õigused. Soovitame Teil alati kokku leppida kauba tarnimisega seotud küsimused enne kui sõlmite lepingu.

Alates nende eeskirjade esmakordsest ilmumisest 1936. aastal on ICC neid alal hoidnud ja arendanud. 1. jaanuaril 2020. a hakkas kehtima uusim versioon ehk Incoterms® 2020 ja edaspidi tuleb sellele tugineda.

Soovitame kasutada tarnetingimusi vastavalt transpordiliigile alljärgnevalt:

Laevatransport

FAS – Free Alongside Ship (…named port of shipment)
Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud sadamakaile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

FOB – Free On Board (…named port of shipment)
Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

CFR – Cost and Freight (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus ja transport kuni sihtsadamani.

CIF – Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, transport kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

Teised transpordiliigid

EXW – Ex Works (…named place)
Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

FCA – Free Carrier (…named place)
Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

CPT – Carriage Paid To (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

DAP – Delivered at Place (…named place of destination)

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Kaubad loetakse müüja poolt tarnituks, kui ostja on need saabuvatel transpordivahenditel kätte saanud ja need on nimetatud sihtkohas valmis mahalaadimiseks. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba transportimisega nimetatud sihtkohta.

DPU – Delivered at Place Unloaded (…named place)

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustub transportima kaubad nimetatud asukohta, mahalaadimisega. Müüja katab kõik veokulud (eksporditasud, vedu, põhivedajalt sihtsadamas mahalaadimineja sihtsadama kulud) ning kannab kogu riski kuni sihtkohta jõudmiseni.

DDP – Delivered Duty Paid (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.

Incoterms®2020 muudatused võrreldes Incoterms®2010-ga:

  • FCA (Free Carrier) pakub nüüd lisavõimalust teha enne kauba laevale laadimist lastikirjale märge pealelaadimise kohta.
  • Ostja ja müüja vaheliste kulude jaotus on täpsemalt loetletud Incoterms®-i reeglite artiklisse A9/B9.
  • CIP (Carriage and Insurance Paid To)  ja CIF (Cost, Insurance and Freight) sätestavad uued kindlustuskokkulepped. CIP nõuab nüüd kindlustuse katet ICC A või samaväärset. Incoterms® 2010 oli see ICC C tase. Nõutav kindlustuskaitse CIFi alusel jääb püsima.
  • Incoterms®-i reeglid FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) ja DDP (Delivered Duty Paid) võtavad nüüd arvesse, et kaupu võib vedada kolmanda poole vedajat kaasamata, st oma transpordivahendeid kasutades.
  • Reegel DAT (Delivered at Terminal) on muudetud reegliks DPU (Delivered at Place Unloaded), et oleks selge, et sihtkoht võib olla iga koht ja mitte ainult “terminal”.
  • Turvalisusega seotud nõuded, kohustused ja vastutus on enam esile tõstetud.

Incoterms®2020 reeglite ametlik tabel.

Täpsemat infot tarnetingimuste Incoterms®2020 kohta on leitav  Pariisi Rahvusvahelise Kaubanduskoja kodulehelt.