Palun uuenda oma veebilehitseja

Näib, et teie brauserit enam ei toetata. Turvalise ja parema sirvimiskogemuse saamiseks värskendage oma brauserit.


Palun, kasutage ühte neist brauseritest:

ItellaItella

Tarnetingimused

Info ja abi
Tarnetingimused
Kategooria: Lepingud & tingimused

Teenuste osutamisel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Autokaubaveo Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR), Incoterms / Combiterms 2000 (kohaldatav ka Incoterms®2010 puhul) ning muid normatiivakte.

Incoterms 2010 on hea töövahend selleks, et sätestada kauba ostu-müügilepingu poolte kohustused ja õigused. Soovitame Teil alati kokku leppida kauba tarnimisega seotud küsimused enne kui sõlmite lepingu.
Kasutades teatud tarnetingimust, näiteks “FOB”, peaksite kindlasti lisama, et peate silmas FOB tingimust vastavalt Incoterms 2000’le mis on välja töödatud Pariisis Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce – ICC).
Korrektne tarnetingimus peaks lepingus olema sätestatud vastavalt alltoodud näidetele:
FCA Hamburg, Germany, Incoterms 2000
DEQ Immingham, Great Brittain, Incoterms 2000

Ei ole keelatud välistada või lisada kokkulepitud muudatusi tarnetingimustele.
Näiteks: FCA Belfast, Ireland, excluding export customs clearance, Incoterms 2000 (FCA – vedajale üle antud, välja arvatud eksport tollivormistus).

Soovitame kasutada tarnetingimusi vastavalt transpordiliigile alljärgnevalt:

Laevatransport

FAS – Free Alongside Ship (…named port of shipment)
Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud sadamakaile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

FOB – Free On Board (…named port of shipment)
Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

CFR – Cost and Freight (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus ja transport kuni sihtsadamani.

CIF – Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, transport kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

DES – Delivered Ex ship (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laeva pardal kättesaadav ostjale, impordi tollivormistus kuulub ostja kohustuste hulka. Ostja tasub mahalaadimis- ja kaimaksud.

DEQ – Delivered Ex Quay (…named port of destination)
Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas treminalis ostjale kättesaadav, impordi tollivormistus kuulub ostja kohustuste hulka. Müüja tasub mahalaadimis- ja kaimaksud.

Teised transpordi liigid

EXW – Ex Works (…named place)
Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

FCA – Free Carrier (…named place)
Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

CPT – Carriage Paid To (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

DAF – Delivered At Frontier (…named place)
Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine piirini ja selle eest tasumine, ekspordi tollivormistus, kaup piiril veokilt mahalaadimata.

DDU – Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis. Mahalaadimis- ja impordi tollivormistuskulud kannab ostja.

DDP – Delivered Duty Paid (…named place of destination)
Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.

Täpsemat infot tarnetingimuste Incoterms 2010 kohta saate Pariisi Rahvusvahelise Kaubanduskoja kodulehelt.