In English

Kasutamisjuhend.

HTMLi <head> tagi sisse tuleb lisada järgmised read:
Kui käesolev leht on https'i kaudu saadaval, siis
 <script type="text/javascript" src="https://itella.ee/widget/smartpost-terminals.js" charset="utf-8"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://itella.ee/widget/smartpost-terminals.css"/>
   
HTMLi body sisse, transportivaliku vormi alla - järgmine javascript:
 <script type="text/javascript">
  var smartLocation = new SmartLocation(
    {
     target_id: "target_id", // widget konteineri id (vaikimisi - "smartpost_widget_target")
                  // see konteiner peab kindlasti asuma vormis, mida hakatakse saatma
     placeid_name: "sp_id",  // pakkiautomati asukoha id sisaldava
                  // selecti nimi (selle asukoha id postitakse koos vormiga), 
                  // vaikimisi - "smartpost_terminal_id"
 
     placename_name: "sp_name", // pakkiautomati asukoha nimi sisaldava
                  // selecti nimi (postitakse koos vormiga),
                  // vaikimsi - "smartpost_terminal_name"
 
     selected_id: 136,     // kui seadistatud, valitakse vastava pakiautomaati
     default_id: 0,       // "Vali pakiautomaat" välja ID (Vaikimisi "-")
 
     show_infotext: true,   // kas näidata infoteksti
     show_logo: true,     // kas näidata logot
     show_city: true,     // kas näidata linna
     show_address: true,   // kas näidata asutuse aadressi
     show_opened: true,    // kas näidata millal on asutus avatud
     show_description: false, // kas näidata kirjedust
     show_default: false,   // kas näidata vaikevalikut
 
     //text_infotext:  "Siia tuleb infotekst", //infoteksti väärtus (vaikimisi - kijeldus 
                           //pakiautomaati asukohtade linkidega
     text_place:    "Asukoht",        //asukoha label (vaikimisi - "Pakiautomaadi asukoht:")
     text_city:    "Linn",          //linna label (vaikimisi - "Pakiautomaadi aadress:")
     text_address:   "Aadress",        //aadressi label (vaikimisi - "Pakiautomaadi linn:")
     text_opened:   "Avatud",         //avatud label (vaikimisi - "Pakiautomaadi lahtiolekuaeg:")
     text_description: "Kirjeldus",       //kirjelduse label (vaikimisi - "Kirjeldus:")
     text_default_item:"- Vali PA -"       //vaikevaliku tekst (vaikimisi - "- Vali PA -")
    }
  );
 </script>
   

Ülevalolev kood tekitab sellise widget'i

Minimaalne variant

   <script type="text/javascript">
     var smartLocation = new SmartLocation(
       {
        target_id: "target_id2", 
        placeid_name: "sp_id2",
        placename_name: "sp_name2", 
 
        show_infotext: false,
        show_logo: false,
        show_city: false,
        show_address: false,
        show_opened: false,
        show_description: false,
        show_default: true,

        text_place:    "Pakiautomaat",
        text_default_item: "-- Vali Pakiautomaat --"
       }
     );
   </script>
  

Usage

The following content should be added to HTML <head>:
If the webpage is accessed through https
 <script type="text/javascript" src="https://itella.ee/widget/smartpost-terminals.js" charset="utf-8"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://itella.ee/widget/smartpost-terminals.css"/>
   
Following javascript should be added in the body below transport choice form:
(Note: default values are in estonian language)
 <script type="text/javascript">
  var smartLocation = new SmartLocation(
    {
     target_id: "target_id", // widget container id (default - "smartpost_widget_target")
                  // this container must be in the form to be sent
     placeid_name: "sp_id",  // the name of select element which contains
                  // parcel terminal id value (POSTed with the form), 
                  // default - "smartpost_terminal_id"
 
     placename_name: "sp_name", // the name of select element which contains
                  // parcel terminal name value (POSTed with the form), 
                  // default - "smartpost_terminal_name"
     
     selected_id: 136,     // if set, corresponding parcel terminal will be selected
     default_id: 0,       // Default ID (default - "-")
     
 
     show_infotext: true, // whether to show infotext
     show_logo: true,   // whether to show logo
     show_city: true,   // whether to show city
     show_address: true, // whether to show address
     show_opened: true,  // whether to show opened time
     show_description: false, // whether to show description
     show_default: false, // whether to show default "unselected" selection
     
 
     //text_infotext:  "Siia tuleb infotekst", // infotext value (default - simple decription with
                           // links to parcel terminal locations
     text_place:    "Asukoht",        // place label (default - "Pakiautomaadi asukoht:")
     text_city:    "Linn",          // city label (default - "Pakiautomaadi aadress:")
     text_address:   "Aadress",        // address label (default - "Pakiautomaadi linn:")
     text_opened:   "Avatud",         // opened label (default - "Pakiautomaadi lahtiolekuaeg:")
     text_description: "Kirjeldus",       // description label (default - "Kirjeldus:")
     text_default_item:"- Vali PA -"       // "unselected" item title (default - "- Vali PA -")			
    }
  );
 </script>
   

Abovementioned code creates the following widget

Minimal variant

   <script type="text/javascript">
     var smartLocation = new SmartLocation(
       {
        target_id: "target_id2", 
        placeid_name: "sp_id2",
        placename_name: "sp_name2", 
 
        show_infotext: false,
        show_logo: false,
        show_city: false,
        show_address: false,
        show_opened: false,
        show_description: false,
        show_default: true,
   	   
        text_place:    "Pakiautomaat",
        text_default_item: "-- Vali Pakiautomaat --"
       }
     );
   </script>