mitmekesisuse kokkulepe

Itella Estonia liitus mitmekesisuse kokkuleppega

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Itella Estonia OÜ allkirjas mitmekesisuse kokkuleppe 15. septembril. 

Itella Estonia OÜ austab erinevusi, toetab mitmekesisust ja kaasamist. Töötame iga päev selle nimel, et meie töötajad tunneksid ennast töökohal turvaliselt, omavaheline suhtlemine on austav, töötajaid koheldakse võrdselt ning tegutseme läbipaistvalt.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati Eestis 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Nüüdseks koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. Eesti mitmekesisuse kokkulepe on osa Euroopa mitmekesisuse platvormist, mis koondab sarnaseid kokkuleppe võrgustikke 26 Euroopa riigis.

Lisainfo Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehel.


Veel uudiseid